Home

Yoga Werkt ondersteunt individuele mensen, teams én organisaties bij het ontdekken en ontwikkelen van hun ongelimiteerd potentieel.

 

Wij worden gedreven door ons geloof in het zelfontwikkelend vermogen van mensen. Dit vermogen is onbegrensd en onafhankelijk van afkomst, verleden, huidige situatie en competenties.
Alle instrumenten om het zelfontwikkelend vermogen aan te boren zijn in iedereen aanwezig. Door middel van yoga leren we om ze te hanteren.

Wij geloven dat Yoga hét zelfsturingsinstrument bij uitstek is.


Het bewustzijn neemt een belangrijke plek in bij zelfsturing. Door bewust te zijn leert u uw patronen helder te zien en daarmee ook uw keuzemogelijkheden en potentieel.

Bewust zijn ontstaat door observatie. Het is een automatisch gevolg van het richten van de aandacht en het vergroten van de concentratie.

Uw zelfsturend vermogen neemt toe wanneer u zich bewust bent van uw waarnemingen op de mat, maar vooral ook van uw automatische reactie hierop. U leert waar te nemen zonder te reageren en daarmee (uw mogelijkheden) helder te zien.

 

Ook uw organisatie heeft baat bij de systematische inzet van het yoga-instrumentarium.
De organisatie van de toekomst is niet ‘materieel’ maar ‘vloeibaar’. De sleutel tot uw organisatie, ongevoelig voor collectieve depressiviteit, altijd in evenwicht, ongeacht de dynamiek van een situatie, is de organisch meebewegende medewerker. Deze medewerker observeert, is zich diep bewust van de ontwikkelingen op elk moment en merkt ook de hele subtiele golfbewegingen in zijn omgeving haarfijn op. Hij laat het oude makkelijk los om het nieuwe te manifesteren.

De toekomst van uw organisatie is een veld met potentiëlen van waaruit u ieder moment kunt kiezen door bewust te zijn.. Zo manifesteert u uw werkelijkheid en dat van uw organisatie..
U ondergaat het leven (en uw werk) niet, maar neemt regie.

 

Met de inzet van yoga stuurt u dus op veel meer dan het terugdringen van de verzuimcijfers. Organisatieontwikkeling en cultuurtrajecten worden er positief door beïnvloed.

 

Wij leggen u graag uit hoe dit werkt.

 

Yoga Werkt is een initiatief van Yoga Coaching Lommel

Het voeden van innovatie via meditatie bij Shell

Shell ontdekt dat het aanboren en ontwikkelen van het potentieel aan innovatieve kwaliteiten bij het personeel succesvol kan met behulp van meditatie (Published: August 01, 2012 in Knowledge@Wharton).

Ruim 2000 werknemers volgden de introductietraining.

Best logisch toch? Aangezien innovatief denken vereist dat het ‘oude denken’ wordt losgelaten. Meditatie zorgt voor de pauze waarin dit mogelijk wordt. “Silence is the mother of creativity” aldus Mandar Apte, chemical engineer at Shell.

Nourish Innovation Via Meditation